17/05/2022

Vloga fizioterapije v celostni obravnavi otrok s spino bifido – pregled literature

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Fizioterapija z naslovom Vloga fizioterapije v celostni obravnavi otrok s spino bifido – pregled literature, kandidatke Hane Mohorič, bo potekal v torek, 17. 5. 2022 ob 11:00 uri, na daljavo, preko Zoom aplikacije.

Komisija za zagovor diplomskega dela:

izr. prof. dr. Mirna Macur                 predsednica

dr. Monika Zadnikar, pred.         mentorica

doc. dr. Sedina Kalender Smajlović somentorica

Blanka  Koščak Tivadar, viš. pred.         članica

Zoom povezava: https://us06web.zoom.us/j/3928818172?pwd=YTFnV2NKeTArTlRHZmxGTWVudzI2QT09, geslo 654321

Referat za študijske in študentske zadeve