26/05/2022

Parada učenja

Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin je sodelovala na Paradi učenja skupaj z ostalimi organizacijami, šolami in društvi, ki jo je organizirala Ljudska univerza Jesenice. Teme, ki so bile predstavljene so bile Evropsko leto mladih 2022, starajoča se družba in medgeneracijsko povezovanje, digitalna preobrazba družbe, zelena prihodnost, učenje in kultura, vključenost, izzivi večkulturnosti in dejavno državljanstvo in zdrav duh v zdravem telesu. Potekala je na Stari Savi. Na stojnici so študenti preverjali, kako dobro si mimoidoči razkužijo roke in opozarjali na pomembnost dobro razkuženih rok. Na dogodku so sodelovali študenti  Manca Jerman, Dejan Kovač, Besjane Fetahu ter Apasara Gostinčar.

Zapisala: Manca Jerman, študentka