23/06/2022

Stališča zaposlenih v zdravstveni negi o zdravstvenih tveganjih pri uporabnikih elektronskih cigaret

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Promocija zdravja z naslovom Stališča zaposlenih v zdravstveni negi o zdravstvenih tveganjih pri uporabnikih elektronskih cigaret, kandidatke Esmeralda Nemeček, bo potekal v četrtek, 23. 6. 2022 ob 16:00 uri, na daljavo, preko Zoom aplikacije.

Komisija za zagovor diplomskega dela:


doc. dr. Saša Kadivec                            predsednica

red. prof. prim. dr. Danica Rotar Pavlič     mentorica

red. prof. dr. Petek Šter Marija             članica


Povezava za pridružitev je: https://us06web.zoom.us/j/3928818172?pwd=YTFnV2NKeTArTlRHZmxGTWVudzI2QT09
Geslo: 654321

Referat za študijske in študentske zadeve