16/06/2022

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev predstavnikov študentov v Senat Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, doc. dr. Sanela Pivač, na podlagi 31. člena Statuta  Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, (Uradni list RS, št. 2/20)  in 38. člena Pravilnika o volitvah organov FZAB z dne 12. 2. 2022  sprejme naslednji Sklep  o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev predstavnikov študentov v Senat  Fakultete za zdravstvo Angele Boškin. 

 
 
Referat za študijske in študentske zadeve