28/06/2022

Zadovoljstvo kliničnih mentorjev z mentorstvom v povezavi z motivacijo vodstva - študija primera ene organizacije

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Zadovoljstvo kliničnih mentorjev z mentorstvom v povezavi z motivacijo vodstva - študija primera ene organizacije, kandidatke Anje Založnik, bo potekal v torek, 28. 6. 2022 ob 10:30 uri, na daljavo preko Zoom aplikacije.

Komisija za zagovor diplomskega dela:

doc. dr. Saša Kadivec  predsednica
prof. dr. Brigita Skela Savič, znan.svet.    mentorica
doc. dr. Sanela Pivač    somentorica
prof. dr. Danica Železnik    članica

Povezava za pridružitev je: https://us06web.zoom.us/j/3928818172?pwd=YTFnV2NKeTArTlRHZmxGTWVudzI2QT09
Geslo: 654321

Referat za študijske in študentske zadeve