19/03/2022

E learning platform in a journal 'Uporabna informatika'

ProCare project and e-learning paltform were described in an article E-učilnica za učenje na dokazih podprte zdravstvene nege, which was published at journal of proceedings 'Uporabna informatika'

More info:
BAGGIA, Alenka, LESKOVAR, Robert, ŠMITEK, Branislav, MLAKAR, Saša, PESJAK, Katja, BAHUN, Mateja, RAJKOVIČ, Uroš, et al. E-učilnica za učenje na dokazih podprte zdravstvene nege. Uporabna informatika. [Tiskana izd.]. 2022, letn. 30, št. 1, str. 37-50, ilustr. ISSN 1318-1882. https://uporabna-informatika.si/index.php/ui/article/view/148, DOI: 10.31449/upinf.vol30.num1.148. [COBISS.SI-ID 106708483]

ProCare e-platform How to enter ProCare e-platform