11/12/2020

PROCARE TRIKOTNIK ZNANJA

 

PROCARE TRIKOTNIK ZNANJA

Sodelovanje fakultete in bolnišnice v projektu ProCare (Hospitals and faculties together for prosperous and scientific based healthcare) je nova in lepa izkušnja. Fakulteta in bolnišnica sodelujeta že ves čas, saj izobraževanje študentov zdravstvene nege zahteva tako teoretično kot praktični znanje in izpopolnjevanje in le dobri odnosi in povezanost med akademsko sfero in kliničnim okoljem lahko to zagotovi.
 
Projekt ProCare je utemeljen v oblikovanju in razvijanju trikotnika znanja med teorijo in prakso. Jedro projekta je ustvariti znanje in izkušnje, ki temeljijo na zahtevah vsakdanjega življenja, ki so obravnavane v akademskem okolju in rešitve predlagane nazaj v klinično okolje. Na tak način se razvijajo vsi deležniki – bolnišnice in fakultete: bolnišnice skozi projekt gradijo raziskovalno kulturo, medicinske sestre pridobivajo znanje o raziskovanju in informacije o na dokazih podprti praksi, visokošolski učitelji pa pridobivajo znanje in informacije o potrebnih novih načinih poučevanja, novih vsebinah in aktualnih izzivih v vsakdanjem delu kliničnih okolij. 
 
Deljenje znanj in izkušenj poteka na zanimiv in uporabniku prijazen način. Oblikovanje raziskovalne skupine in t.i. bralnega kluba (journal club), določitev raziskovalnih mentorjev v kliničnem okolju ter seznama tem, ki bodo naslovljene tudi v magistrskih in doktorskih raziskovalnih delih so načini, ki konkretno pozitivno doprinesejo bolnišnici in fakulteti. Glede na trenutne potrebe na področju zdravstvene nege je skupno oblikovanje kadra in naslavljanje perečih tem ključnega pomena za razvoj praks, ki imajo kot končni cilj dobrobit pacientov.