13/09/2022

Javna predstavitev teme doktorske disertacije na doktorskem študiju Zdravstvene vede - kandidatka Denis Mlakar-Mastnak

Javna predstavitev teme doktorske disertacije na doktorskem študiju Zdravstvene vede, študijske smeri Promocija zdravja, z naslovom Učinkovitost procesa prehranske obravnave pri prehransko ogroženih pacientih obravnavanih na primarni ravni zdravstvenega varstva, kandidatke Denis Mlakar-Mastnak, ki jo pripravlja pod mentorstvom izr. prof. dr. Nade Rotovnik Kozjek in somentorstvom izr. prof. dr. Sama Uhana, ki bo potekala dne 13. 9. 2022, ob 15:00 uri, na daljavo preko aplikacije Zoom.


Komisija za oceno primernosti teme in za oceno doktorske disertacije:

red. prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.    predsednica,
izr. prof. dr. Nataša Bratina                               članica,
doc. dr. Matej Gregorič                                     član


geslo: 123456