23/08/2022

Razumevanje in spodbude za ohranjanje zdravja starejših – opisna raziskava

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Razumevanje in spodbude za ohranjanje zdravja starejših – opisna raziskava, kandidatke Dragice Emeđi, bo potekal v torek, 23. 8. 2022 ob 15:00 uri, na daljavo preko Zoom aplikacije.

Komisija za zagovor magistrskega dela:

doc. dr. Helena Jeriček Klanšček            predsednica
prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.    mentorica
oc. dr. Radojka Kobentar                    članica


Geslo: 654321

Referat za študijske in študentske zadeve