26/08/2022

Primerjava merilnih orodij za oceno bolečine v fizioterapiji

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Fizioterapija z naslovom Primerjava merilnih orodij za oceno bolečine v fizioterapiji, kandidatke Nine Mustar, bo potekal v petek, 26. 8. 2022 ob 13:00 uri, na daljavo preko Zoom aplikacije.
 
Komisija za zagovor diplomskega dela:
 
Andrea Backović Juričan, viš. pred.     predsednica
Blanka Koščak Tivadar, viš. pred.        mentorica
doc. dr. Sedina Kalender Smajlović     somentorica
doc. dr. Darija Šćepanović                    članica
 
 
Referat za študijske in študentske zadeve