26/08/2022

Pomen izobraževanja medicinskih sester pri njihovem delu – pregled literature

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Pomen izobraževanja medicinskih sester pri njihovem delu – pregled literature, kandidatke Klavdije Romšak, bo potekal v petek, 26. 8. 2022 ob 11:30 uri na daljavo, preko Zoom aplikacije.
 
Komisija za zagovor diplomskega dela:
 
Mateja Bahun, viš. pred.         predsednica
Marta Smodiš, viš. pred.         mentorica
doc. dr. Sanela Pivač         članica
 
 

Referat za študijske in študentske zadeve