01/09/2022

Vloga medicinske sestre pri oskrbi pacienta z diabetičnim stopalom

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Vloga medicinske sestre pri oskrbi pacienta z diabetičnim stopalom, kandidatke Patricije Kavaš, bo potekal v četrtek, 1. 9. 2022 ob 10:00 uri na daljavo, preko Zoom aplikacije. 
 
Komisija za zagovor diplomskega dela:
 
izr. prof. dr. Mirna Macur predsednica
Marta Smodiš, viš. pred.         mentorica
Katja Vrankar, pred.         članica
 
 

Referat za študijske in študentske zadeve