29/08/2022

Oživljanje na terenu v času epidemije SARS-COV-2 in posebnosti, ki nastanejo pri delu diplomiranih medicinskih sester

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Oživljanje na terenu v času epidemije SARS-COV-2 in posebnosti, ki nastanejo pri delu diplomiranih medicinskih sester, kandidatke Sare Bijelić Poredoš bo potekal dne 29. 8. 2022 ob 16:00 uri v prostoru Zagovori diplom na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, Jesenice.

 
Zdenka Kramar, pred.                        predsednica
Andrej Fink, MSHS (ZDA), viš. pred. mentor
doc. dr. Saša Kadivec                         članica
 
Referat za študijske in študentske zadeve