01/09/2022

Razpis za vpis v študijski program druge stopnje, magistrski program (mag./2l.) »Napredna zdravstvena nega« Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v študijskem letu 2022/2023

Na podlagi sklepa 6. seje Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v študijskem letu 2021/2022, z dne 16. 3. 2022, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB) v študijskem letu 2022/2023 razpisuje študijski program druge bolonjske stopnje Napredna zdravstvena nega (mag./2l.).

Število vpisnih mest za  študijsko leto 2022/2023
30 mest za izredni študij.

Trajanje programa / Pridobljen strokovni naslov

2 leti (120 ECTS); magistrica zdravstvene nege / magister zdravstvene nege

Lokacija izvedbe
Ljubljana, FZAB, Študijsko središče Ljubljana, Ob železnici 30a.

Informativni dan
5. 9. 2022 ob 15:00

https://us06web.zoom.us/j/88983695679?pwd=Z0FXMm9XTkNhd1JKWWVVeFhyWTVWQT09

Meeting ID: 889 8369 5679
Passcode: 319424

Rok za prijavo

Drugi prijavni rok bo potekal od 5. do 9. septembra 2022 preko spletnega portala eVŠ: http://portal.evs.gov.si/prijava

Drugi prijavni rok je namenjen le slovenskim državljanom.

Ker program ni koncesioniran, se bo izvajal pod pogojem, da bo vpisanih najmanj 15 kandidatov.

Pogoji za vpis

V študijski program druge bolonjske stopnje Napredna zdravstvena nega (mag./2I.) se lahko vpiše kdor ima: 

  1. zaključen študijski program prve stopnje Zdravstvena nega (VS) v obsegu 180 ECTS. 
  2. zaključen visokošolski triletni strokovni študijski program s področja zdravstvene nege pred novelo ZVIS.
  3. zaključen višješolski študij zdravstvene nege pred uvedbo triletnega študija zdravstvene nege in zaključen univerzitetni študij pred novelo ZVIS.

V primeru omejitve vpisa, bodo kandidati izbrani glede na doseženo oceno pri diplomi (20%) in glede na povprečno oceno vseh predmetov zaključenega študija (80 %).

Dokazila o izpolnjevanju pogojev oziroma priloge k prijavi, kandidat pošlje priporočeno po pošti ali jih dostavi osebno na naslov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin , Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana s pripisom »prijava za vpis« v skladu s prijavnimi roki.

Vse informacije o študiju so na spletni strani FZABhttp://www.fzab.si/.

V primeru vprašanj pokličite na telefonsko številko (0)5 93 39 580 ali pišite na e-naslov: referatlj@fzab.si.

doc. dr. Sanela Pivač
Dekanja