01/09/2022

Razpis za vpis v študijski program za izpopolnjevanje »Okužbe, povezane z zdravstvom« v študijskem letu 2022/2023

 Na podlagi sklepa 6. seje Senata Fakultete za zdravstvo Angele Boškin v študijskem letu 2021/2022, z dne 16. 3. 2021, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin (FZAB), v študijskem letu 2022/2023 razpisuje študijski program za izpopolnjevanje »Okužbe, povezane z zdravstvom«.

Število vpisnih mest za študijsko leto 2022/2023:
30 mest za izredni študij

Trajanje programa
1 leto (60 ECTS)

Lokacija izvedbe

Študijsko središče LjubljanaOb železnici 30a, 1000 Ljubljana ali Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice

Informativni dan
5. 9. 2022 ob 15:00

https://us06web.zoom.us/j/87284960766?pwd=Y01kMk1sSzJveDlNNWlmbHFIWFdTdz09

Meeting ID: 872 8496 0766
Passcode: 518813

Rok za prijavo

Drugi prijavni rok bo potekal od 5. do 9. septembra 2022 preko spletne strani FZAB http://vis.fzab.si/razpis_vnos_okuzbe.asp#. Kandidat vnese osnovne podatke v e-obrazec, po vnosu podatkov pa ga natisne in podpiše, ter ga skupaj z dokazilom o izpolnjevanju pogojev pošlje priporočeno po pošti ali dostavi osebno na naslov Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, Jesenice s pripisom »prijava za vpis« v skladu s prijavnimi roki.

Program se bo izvajal le pod pogojem, da bo vpisanih najmanj 15 kandidatov.

 Pogoji za vpis

V študijski program za izpopolnjevanje se lahko vpišejo diplomanti študijskih programov prve bolonjske stopnje, ki so uvrščeni v ISCED (72) zdravstvo oziroma so končali visokošolski študijski program s področja zdravstva v obsegu 180 ECTS.

V primeru omejitve vpisa bo izbor kandidatov temeljil na uspehu pri predhodno zaključenem študiju in morebitnih dosežkih na strokovnem področju v naslednjem razmerju:

  • povprečna ocena študija (50 %),
  • ocena diplomskega dela (40 %) in
  • morebitni dosežki na strokovnem področju (10 %).

Vse informacije o študiju so na spletni strani FZAB: http://www.fzab.si/.

V primeru vprašanj pokličite na telefonski številki (0)5 93 39 580 oz. 04 5869 361 ali pišite na e-naslov: referatlj@fzab.si ali referat@fzab.si

 

doc. dr. Sanela Pivač
Dekanja