15/09/2022

Terapevtski pristopi pri bolečini v medeničnem obroču v nosečnosti

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Fizioterapija z naslovom Terapevtski pristopi pri bolečini v medeničnem obroču v nosečnosti, kandidatke Petre Purkat, bo potekal v četrtek, 15. 9. 2022, ob 13:00 uri na daljavo, preko Zoom aplikacije. 

 
Komisija za zagovor diplomskega dela:
 
Andrea Backović Juričan, viš. pred. predsednica
doc. dr. Sedina Kalender Smajlović somentorica
Blanka Koščak Tivadar, viš. pred.         članica

 
Meeting ID: 856 4975 7002 
Passcode: 241920

 
Referat za študijske in študentske zadeve