09/09/2022

Ocene KU in IKU - NUJNO OBVESTILO

Spoštovani,

Prosimo, da od danes naprej vse ocene za IKU na področju Zdravstvene nege za tekoče študijsko leto pošiljate na e-poštni naslov: msmodis_KU@fzab.si.

Prosimo tudi, da vse ocene za KU (Zdravstvena nega), ki bi jih sicer morali poslati ga. Benedik za tekoče študijsko leto pošiljate na e-poštni naslov: mbahun_KU@fzab.si.

To navodilo velja do konca študijskega leta 2021/2022. V študijskem letu 2022/2023 upoštevajte informacije o e-poštnih naslovih, ki bodo objavljeni v Uvodnih navodilih in dopisu za IKU v ŠIS-u.

Referat za študijske in študentske zadeve