19/09/2022

Vnaprej izražena volja pri osebah z duševno motnjo

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Vnaprej izražena volja pri osebah z duševno motnjo, kandidatke Laure Novak bo potekal v ponedeljek, 19. 9. 2022 ob 12:00 uri na daljavo, preko Zoom aplikacije. 

 
Komisija za zagovor diplomskega dela:
Mateja Bahun, viš. pred.       predsednica
doc. dr. Branko Bregar       mentor
Marjana Bernot, viš. pred.    članica
 
 
Referat za študijske in študentske zadeve