21/09/2022

Vloga medicinske sestre pri odvzemu vzorcev urina za laboratorijske preiskave

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Vloga medicinske sestre pri odvzemu vzorcev urina za laboratorijske preiskave, kandidatke Nine Bitenc potekal v sredo, 21. 9. 2022 ob 13:30 uri na lokaciji FZAB, v prostoru Zagovori diplom (1. nadstropje desno). 

 
Komisija za zagovor diplomskega dela:
izr. prof. dr. Mirna Macur           predsednica
doc. dr. Ivica Avberšek Lužnik    mentorica
Mateja Bahun, viš. pred.             članica
 
Referat za študijske in študentske zadeve