27/09/2022

Odnos študentov zdravstvene nege do beguncev

Zagovor diplomskega dela z naslovom Odnos študentov zdravstvene nege do beguncev, kandidatke Sare Bašanović bo potekal dne 27. 9. 2022 ob 16:00 uri na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, Jesenice v prostoru Zagovori diplom.

Komisija za zagovor diplomskega dela: 
Zdenka Kramar, pred.     predsednica
doc. dr. Katja Pesjak       mentorica
doc. dr. Branko Bregar   član
 
Referat za študijske in študentske zadeve