26/09/2022

Zapleti pred operacijo, med njo in po njej - pregled literature

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Zapleti pred operacijo, med njo in po njej - pregled literature, kandidatke Lejle Obarčanin, bo potekal v ponedeljek, 26. 9. 2022 ob 10:00 uri v prostoru Zagovor diplom na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin. 

 
Komisija za zagovor diplomskega dela:
Marta Smodiš, viš. pred.                         predsednica
doc. dr. Sedina Kalender Smajlović mentorica
mag. Miran Rems, viš. pred.                 član
 
Referat za študijske in študentske zadeve