28/09/2022

Etične dileme pri namestitvi pacienta v izolacijo

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Etične dileme pri namestitvi pacienta v izolacijo, kandidatke Vesne Jež, bo potekal v sredo, 28. 9. 2022 ob 12:00 uri, na daljavo, preko Zoom aplikacije. 

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Katja Vrankar, pred.      predsednica
Zdenka Kramar, pred.   mentorica
doc. dr. Sedina Kalender Smajlović   članica
 
 
Referat za študijske in študentske zadeve