29/08/2022

Odlok o začasnem ukrepu uporabe hitrega antigenskega testa za samotestiranje na virus SARS-CoV-2

Vlada Republike Slovenije je izdala Odlok o začasnem ukrepu uporabe hitrega antigenskega testa za samotestiranje na virus SARS-CoV-2  

Odlok je pripravljen v skladu s priporočili Posvetovalne skupine za spremljanje gibanja virusa SARS-Cov-2, ki je z začetkom šolskega in študijskega leta 2022/2023 priporočila samotestiranje s test HAG za samotestiranje v domačem okolju za učence osnovnih šol, dijake in študente s simptomi, značilnimi za okužbo z virusom SARS-CoV-2.
 
Odlok določa prostovoljno izvajanje testiranja s testi HAG za samotestiranje za učence osnovnih šol, dijake in študente ter otroke in mladostnike, vključene v zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov.
 
Sredstva za izvajanje testiranja za učence osnovnih šol, dijake in študente se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije. Navedenim osebam pripada do 10 testov mesečno, ki jih pridobijo v lekarni. Sredstva za izvajanje testiranja za uporabnike zavodov za prestajanje kazni zapora, prevzgojnih domov, centrov za tujce, azilnih domov in integracijskih hiš pa se zagotavljajo iz lastnih sredstev. 
 
Ukrep začne veljati 29. avgusta 2022 in velja do 30. novembra 2022.