29/09/2022

POZIV ŠTUDENTOM ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PRVE STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA (VS) IN FIZIOTERAPIJA (VS) ZA ODDAJO VLOG ZA PRIZNAVANJE ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI NA PODLAGI ZNANJ IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH NA DELOVNEM MESTU

POZIV ŠTUDENTOM ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PRVE STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA (VS) IN FIZIOTERAPIJA (VS) ZA ODDAJO VLOG ZA PRIZNAVANJE ŠTUDIJSKIH OBVEZNOSTI NA PODLAGI ZNANJ IN SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH NA DELOVNEM MESTU

Komisija za študijske in študentske zadeve (KŠŠZ) bo v študijskem letu 2022/2023 priznavala študijske obveznosti študentom na področju priznavanja kliničnega usposabljanja na podlagi znanj in spretnosti, pridobljenih z opravljanjem dela. Študent lahko uveljavlja priznavanje obveznosti na kliničnem usposabljanju (obvezno in izbirno klinično usposabljanje) na študijskih programih prve stopnje.
 
Merila za izpolnjevanje pogojev za priznavanje in postopek priznavanja študijskih obveznosti na podlagi znanj in spretnosti, pridobljenih na delovnem mestu, podrobno urejajo Pravila za priznavanje znanj in spretnosti na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin 2021 (v skladu s 14. členom  pravilnika), ki so dostopna v Študentskem informacijskem sistemu (ŠIS). 
 
Priznan predmet velja samo za tekoče študijsko leto. Vlogo študent naslovi na KŠŠZ, ki bo vloge sproti obravnavala v spodaj določenih terminih seje komisije.
 
Izpolnjeno popolno vlogo študent odda v Referat za študijske in študentske zadeve. 
 
Komisija za študijske in študentske zadeve bo obravnavala vloge na dveh sejah:
 
2. redni seji: 7. 11. 2022         Rok za oddajo vloge je: 2. 11. 2022
3. redni seji: 12. 12. 2022       Rok za oddajo vloge je: 5. 12. 2022
 
Po 12. 12. 2022 KŠŠZ vlog za priznavanje predmetov obveznega in izbirnega kliničnega usposabljanja, za študijsko leto 2022/2023 ne bo več sprejemala in obravnavala zaradi zahtev organizacije obveznega in izbirnega kliničnega usposabljanja v tekočem študijskem letu. Prav tako komisija ne bo obravnavala pomanjkljivo izpolnjenih vlog in vlog ne bo mogoče dopolnjevati. Študent bo prejel sklep o priznanju študijskih obveznosti  po obravnavi vloge na komisiji in potrditvi na seji Senata.
 
V primeru vprašanj glede izpolnjevanja vloge, potrebnih prilog in samega postopka priznavanja se lahko obrnete na Referat za študijske in študentske zadeve v času uradnih ur.
 
 
 
doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Predsednica KŠŠZ