30/09/2022

Študentom 1., 2. in 3. letnika redni in izredni študij ZN – Uvodna navodila za izvajanje obveznega kliničnega usposabljanja 2022 - 2023

Obveščamo vas, da smo pripravili Uvodna navodila študentom ZN za izvajanje obveznega kliničnega usposabljanja za novo študijsko leto 2022-2023. Navodila so objavljena v šisu: Gradiva/ Druga za študente/ Obvezno in izbirno klinično usposabljanje.

Marta Smodiš, viš. pred.