30/09/2022

Spremembe in dopolnitve pravnih aktov, Senat 21.9.2022

Spoštovani,
Obveščamo vas, da so bili na 12. seji Senata, dne 21.9.2022, sprejete spremembe in dopolnitve naslednjih pravnih aktov FZAB:
•    Pravilnik o postopku priprave in zagovora diplomskega in podiplomskega zaključnega dela na FZAB
•    Pravilnik za študente s posebnim statusom na FZAB
•    Pravilnik o tutorskem sistemu na FZAB
•    Pravila za napredovanje v višji letnik na študijskem programu prve stopnje na FZAB
•    Pravilnik o preverjanju in ocenjevanje znanja in spretnosti na FZAB

Posebej bi vas radi obvestili, da bodite pozorni na spremembe, ki so bile dodane v Pravilniku o postopku priprave in zagovora diplomskega in podiplomskega zaključnega dela na FZAB in v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja in spretnosti na FZAB.

Pravni akti so objavljeni v ŠIS-u in na spletni strani FZAB.

Referat za študijske in študentske zadeve