06/10/2022

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za izvolitev članov Upravnega odbora Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi 55. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 2/20) in 44. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 12. 2. 2020, dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, doc. dr. Sanela Pivač sprejme naslednji SKLEP O ZAČETKU KANDIDACIJSKEGA POSTOPKA ZA IZVOLITEV ČLANOV UPRAVNEGA ODBORA FAKULTETE ZA ZDRAVSTVO ANGELE BOŠKIN.

 
   
doc. dr. Sanela Pivač, 
Dekanja