17/10/2022

ZDRAVJE MLADIH, Dogodek za mlade

 

17 OKTOBER 2022

FZAB je skupaj s Slovensko zvezo za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo izvedla dogodek za mlade z naslovom 

ZDRAVJE MLADIH

Dogodek je bil 17. oktobra 2022, na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice 

Zdravje mladih je danes primarnega pomena, kot tudi zdravo preživljanje prostega časa, zato je nujno, da skupaj z njihovimi predlogi in rešitvami vplivamo tudi na odločevalce, ter jim tako omogočimo bolj zdravo prihodnost.

Z namenom krepitve zdravega življenjskega sloga bomo skupaj z mladimi izvedli informativno- izobraževalni dogodek, kjer bodo predstavljene vsebine mobilne aplikacije ŠUR. Aplikacijo ŠUR smo ustvarili z namenom pomoči mladim in mlajšim odraslim na področju zmanjšanja rabe psihoaktivnih snovi (tobaka in alkohola), ter povezave z zdravo prehrano, gibanjem in samopodobo. Vsi udeleženci bodo imeli priložnost izkusiti njene učinke ter izvedeti, kako si lahko zagotovijo bolj zdravo prihodnost. V času dogodka bodo predavatelji na voljo za morebitna vprašanja.

PROGRAM:

15:00–15:20 Dipl.-Ing., Rep. Avstrija Neža Polh, SZOTK: Predstavitev dogodka in projekta ŠUR

15:20–15:40 Prof. dr. Nataša Fidler Mis, univ. dipl. inž., znanstveni svetnik, UKC Ljubljana: Zdrava prehrana mladostnika

15:40–16:00 dr. Tomaž Čakš, dr. med. spec., NIJZ: Tobak in s tobakom povezani izdelki

16:00–16:10 Aktivni odmor in zdrav prigrizek

16:10–16:30 Polonca Teršek, prof. def., Društvo Logos, Družinska svetovalnica Dotik: Pomen pozitivne samopodobe na duševno zdravje otrok in mladostnikov

16:30–16:50 Dipl.-Ing., Rep. Avstrija Neža Polh, SZOTK in Mihaela Lovše, v.m.s., univ. dipl. org. svetovalka v vzgoji in izobraževanju, ZAP: Alkohol in kronično nenalezljive bolezni

16:50–17:30 Dipl.-Ing., Rep. Avstrija Neža Polh, SZOTK, programerja Dominik Ketiš in Boris Gomiunik: Demonstracija uporabe aplikacije in uporabniške izkušnje

17:30–18:00 Diskusija in evalvacija

Aplikacija je bila razvita v sklopu projekta, ki ga vodi Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo, partner v projektu je Mladinska mreža Mama. Aplikacijo so razvili strokovnjaki in mladi z Inštituta za finance in umetno inteligenco in Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru in programerja Dominik Ketiš in Boris Gomiunik. Program podpira Evropska komisija. Končni cilj programa je naložba v zdravje mladih in preventiva kronično nenalezljivih bolezni. 

 

 

PRIJAVNICA