30/09/2011

Objava prostih vpisnih mest v tretjem prijavnem roku

Spoštovani,
 
obveščamo vas, da imamo prosta vpisna mesta za vpis v 1. letnik študijskega programa I. stopnje Zdravstvena nega:
22 vpisnih mest – izredni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega
Tretji prijavni rok poteka od 1. do 5. oktobra 2011.
 
V tretjem roku se lahko prijavijo kandidati, ki so oddali prvo ali drugo prijavo in se v izbirnem postopku niso uvrstili v nobenega od v prijavi naštetih študijskih programov.
 
Kandidati najkasneje do 5. oktobra 2011 pošljejo s priporočeno pošiljko tretjo prijavo za vpis v 1. letnik (obrazec DZS 1,71/2) na naslov: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, Spodnji Plavž 3, 4270 Jesenice. Kandidati pošljejo samo eno tretjo prijavo.

Informacije o študiju - zloženka
 
Referat za študijske in študentske zadeve