12/10/2022

Izvajanje samoevalvacije na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin

Spoštovani,

V skladu s Pravili o spremljanju in ocenjevanju kakovosti izobraževalne, raziskovalno – razvojne in upravne dejavnosti na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin ter v skladu z Navodili za izvajanje samoevalvacijskega anketiranja na Fakulteti za zdravstvo Angele Boškin (FZAB), vas Komisija za kakovost in evalvacije obvešča o načrtu samoevalvacije.

Anketiranje študentov, diplomantov, magistrantov in doktorandov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin se izvaja pri rednih in izrednih študentih na vseh študijskih programih 1., 2., in 3. stopnje ter aktualnih programih za izpopolnjevanje.


Več o izvajanju samoevalvacije na FZAB, najdete v DOPISU.

Referat zua študijske in študentske zadeve