19/10/2022

Sklep o začetku kandidacijskega postopka za volitve nadomestnih članov v Študentski svet Fakultete za zdravstvo Angele Boškin

Na podlagi 59. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (Uradni list RS, št. 2/20) in 96. člena Pravilnika o volitvah organov Fakultete za zdravstvo Angele Boškin z dne 12. 2. 2020, je Dekanja Fakultete za zdravstvo Angele Boškin sprejela Sklep o začetku kandidacijskega postopka za volitve nadomestnih članov v Študentski svet Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

Obrazec: Kandidatura za predstavnika Študentskega sveta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

doc. dr. Sanela Pivač
Dekanja