03/10/2011

Prvi študijski dan v 2011/2012

Prvi študijski dan v 2011/2012!

Na prvi študijski dan, 3. 10. 2011, so vodstvo in visokošolski učitelji Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice sprejeli študente vseh letnikov in jim zaželeli uspešno študijsko leto 2011/2012.

V uvodnem nagovoru je dekanja VŠZNJ, doc. dr. Brigita Skela Savič, izpostavila pomen kakovostne izobrazbe diplomanta zdravstvene nege za pridobitev zaposlitve po zaključenem izobraževanju in pomen stalnega pridobivanja znanja, kompetenc in sposobnosti za delo ob pacientu v sodobni družbi. Poudarila je razvojne ter raziskovalne aktivnosti, skozi katere se uresničuje vizija VŠZNJ, in študente spodbudila k aktivnemu sodelovanju.

Prodekanja za izobraževanje, doc. dr. Joca Zurc, je predstavila vsebino predmetnikov posameznih letnikov, pogoje za napredovanje in opozorila na študijske obveznosti, ki zahtevajo dodatno pozornost. Poudarila je pomen sodelovanja vsakega študenta pri evalvacijskem anketiranju o kakovosti izvedbe pedagoškega procesa.

Koordinatorica kliničnega usposabljanja, ga. Marija Mežik Veber, je predstavila potek kabinetnih vaj pri predmetu Zdravstvena nega 1, posebnosti propedevtičnega programa in načinov preverjanja in ocenjevanja znanja kabinetnih vaj v prvem letniku študija. V nadaljevanju je izpostavila vsebino, učne baze, načine mentorstva in novosti v izvedbi klinične prakse posameznega letnika študija. Predavateljica Katja Skinder Savić je študente 3. letnikov seznanila z namenom, cilji in potekom kabinetnih vaj pri predmetu Zdravstvena nega otroka in mladostnika. Predstavila je obveznosti študentov in načine preverjanja in ocenjevanja znanja.

Koordinatorica mednarodnega sodelovanja, mag. Andreja Prebil, je v sodelovanju s študentko 3. letnika, ki se je udeležila mednarodne izmenjave, Irmo Šturm, predstavila možnosti opravljanja dela študija na tuji univerzi. Študente 2. in 3. letnikov sta povabili, da oddajo prijavo za trimesečno študijsko izmenjavo v okviru Erasmus programa na področju klinične prakse na Oslo University College (na Norveškem) ali na JAMK University of Applied Sciences (na Finskem).

Predstojnica katedre za zdravstveno nego in predsednica komisije za tutorstvo, ga. Karmen Romih, in koordinatorica tutorjev študentov, absolventka Ana Lukežič, sta študentom prvih letnikov predstavili pomen, vsebino in delovanje sistema tutorstva kot organizirane podpore študentom v pomoč na študijski poti. Študente drugih in tretjih letnikov, zlasti izrednega študija, pa sta nagovorili k aktivnemu sodelovanju v tutorskem sistemu kot študenti tutorji. Na sprejemu študentov sta dekanja, doc. dr. Brigita Skela Savič, in predsednica Komisije za tutorstvo, ga. Karmen Romih, podelili priznanja najuspešnejšim študentom tutorjem v študijskem letu. Priznanja so prejeli: Grega Arnež, Anja Jeršin Grilc, Ana Lukežič, Siniša Majdančević, Matjaž Mohorič, Alenka Mimić, Marko Mustar, Nina Pertinač, Miha Požek, Branka Toman, Andreja Triler, Valerija Vujanovič in Alenka Sredanović.

Študentom prvih letnikov je ga. Daša Jakše, strokovna sodelavka Referata za študijske in študentske zadeve, predstavila delovanje osrednje študentske pisarne. Izpostavila je pomen rednega pregledovanja spletne oglasne deske in Študentskega informacijskega sistema, kjer se ob elektronskem indeksu, možnostih prijave na izpite ter vpogleda v izpitne rezultate nahajajo tudi vsi pravni akti, ki so pomembni za izvedbo pedagoškega procesa. Opozorila je zlasti na Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja. Študente je povabila, da obiščejo Referat v času uradnih ur.

Ob zaključku sprejema študentov prvih letnikov je predsednik Študentskega sveta VŠZNJ, Miha Požek, predstavil delovanje in vlogo Študentskega sveta in študente povabil, da se s svojimi vprašanji, predlogi, željami in težavami obračajo na Študentski svet. Študenti drugega in tretjega letnika, Nina Štuhec, Marko Mustar, Tilen Zupanc in Andreja Demšar pa so popeljali brucke in bruce po šoli.

Slavnostni sprejem, ki ga je sklenila dekanja VŠZNJ, doc. dr. Brigita Skela Savič, z željami študentom po uspešnem študijskem letu 2011/2012, se je zaključil s tradicionalnim fotografiranjem letnikov.

 

doc. dr. Joca Zurc,
prodekanja za izobraževanje

 

Nekaj utrinkov prvega študijskega dne 2011/2012:

Fotogalerija...