03/10/2011

FINE delavnica o magistrskem študiju zdravstvene nege

  

IZJAVA ZA MEDIJEV času od 29. - 30. 9. 2011 je v Ljubljani, CITY HOTEL potekala mednarodna delavnica “Nursing Education -
Developing the Art and Facing the Challenges....” evropskega združenja Europian federation of nurses educators (FINE). Dogodek je organizirala Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice, ki je polnopravna članica FINE in ima mesto v posvetovalnem odboru združenja.

Cilji delavnice so bili usmerjeni v obravnavo magistrskega študija zdravstvene nege, umestitev študija iz vidika bolonjskega procesa, evropskega sistema poklicnih kvalifikacij (European Qualification Framework), TUNING projekta, EU direktive za regulirane poklice idr. Razprava je tekla o ustrezni umestitvi magistrov zdravstvene nege v klinična okolja in povezavah med bolonjskim magisterijem in specializacijami v zdravstveni negi. Poudarek je bil dan pomenu razvoja bolonjske vertikale za študij zdravstvene nege, kjer je bil predstavljen model rastočih kompetenc Jeremy CoX-a. Predstavljene so bile generične in profesionalne kompetence magistrov zdravstvene nege in njihov doprinos za zdravstveni sistem ter kompetence po evropskem sistemu poklicnih kvalifikacij. Poudarjena je bila vloga visokošolskih učiteljev pri razvoju zdravstvene nege, ki morajo poleg vloge učitelja, delovati kot raziskovalci. Raziskovalna vprašanja morajo prihajati iz zdravstvenega sistema, rezultati raziskav pa morajo obogatiti izvajanje in izboljševanje kliničnega dela.

Del delavnice je bil tudi namenjen predlogom sprememb EU direktive za regulirane poklice, ki je v postopku dopolnjevanja. 
Srečanja so se udeležili visokošolski učitelji zdravstvene nege iz dvanajstih držav: Velika Britanija, Brazilija, Portugalska, Švica, Slovenija, Hrvaška, Estonija, Španija, Avstrija, Grčija, Belgija, Francija. Naslednja delavnica, ki bo usmerjena v doktorski študij zdravstvene nege bo v Atenah, Grčija. Slovenijo so zastopali visokošolski učitelji treh šol ter odgovorne osebe za klinično usposabljanje iz zdravstvenih zavodov.


Oglejte si fotogalerijo dogodka

Poročilo mednarodne delavnice FINE 

doc. dr. Brigita Skela Savič
D E K A N J AOperacija delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov 2007-2013, razvojne prioritete 3: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve 3.3 »Kakovost, konkurenčnost in odzivnost visokega šolstva«.


 

Naziv operacije: 4. šola za klinične mentorje: »Napredna znanja za kakovostno delo s študenti zdravstvene nege – poklicna etika in kontinuiran profesionalni razvoj«
Naziv upravičenca: Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice
Višina skupnih stroškov operacije: 39.419,98 EUR
Višina javnih virov financiranja: 39.900,90 EUR
Datum začetka in konca operacije: 1. 6. 2011 do 5. 10. 2011
Kontaktne osebe, ki dajejo informacije o izvajanju operacije: doc. dr. Brigita Skela Savič