13/12/2022

Novosti knjižnice v obdobju julij 2022 - december 2022

 Zdravstvena nega

Dolgotrajna oskrba - izziv in priložnost za boljši jutri : evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe / [urednici Mateja Nagode, Klavdija Kobal Straus]. Ljubljana : Ministrstvo za zdravje, 2022. COBISS ID 101211651
 
Etična priporočila za odločanje o zdravljenju in paliativni oskrbi bolnika ob koncu življenja v intenzivni medicini : skupna izjava Slovenskega združenja za intenzivno medicino in Komisije RS za medicinsko etiko / [avtorji priporočil Štefan Grosek ... [et al.] ; uredniki Štefan Grosek, Urh Grošelj, Miha Oražem]. 1. izd.. Ljubljana : Univerzitetni klinični center, 2015. COBISS ID 278476800
 
Gauge, Susan: CTG made easy. 4th ed.. Edinburgh [etc.] : Elsevier/Churchill Livingstone, 2012. COBISS ID 512226361
 
Hamric and Hanson's advanced practice nursing : an integrative approach / [edited by] Mary Fran Tracy, Eileen T. O'Grady. 6th ed.. St. Louisi : Elsevier, 2019. COBISS ID 26632963
Izpuščena in neopravljena zdravstvena nega : zbornik izvlečkov z recenzijo / [uredniki Đurđa Sima, Gordana Lokajner, Radojka Kobentar ; prevod Prevajalska agencija Julija]. Ljubljana : Društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, 2022. COBISS ID 106965507
 
John Hopkins nursing evidence-based practice : implementation and translation / edited by Stephanie S. Poe and Kathleen M. White. Indianapolis, IN : Sigma Theta Tau International, 2010. COBISS ID 512250681
 
Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini, srečanje, 46 , 2021, online: Kakovostna obravnava bolnika v družinski medicini : [(novosti v zdravljenju sladkorne bolezni, kakovostno vodenje bolnikov z astmo in KOPB, obravnava atopijskega dermatitisa, aken, keratoz, življenje s smrtonosno redko boleznijo, kronične bolezni, zdravstvena nega in delo diplomiranih medicinskih sester v ADM)] : 46. srečanje timov v osnovnem zdravstvu, 21. in 22. maja 2021. Ljubljana : Združenje zdravnikov družinske medicine, 2021. COBISS ID 62344963
 
Kelly, Relda T.: Mosby's textbook for nursing assistants : Workbook and competency evaluation review. 8th ed.. St. Louis : Mosby Elsevier, 2012. COBISS ID 132683011
 
Long-term care - a challenge and an opportunity for a better tomorrow : evaluation of pilot projects in the field of long-term care : brief summary / authors Mateja Nagode ... [et al.]. Ljubljana : Ministry of Health, 2021. COBISS ID 103821827
 
Newell, Robert: Research for evidence-based practice. Oxford : Blackwell Publishing, 2006. - (Vital notes for nurses). COBISS ID 8982173
 
Priporočila za spremljanje bolnikov po preboleli covidni pljučnici / delovna skupina v okviru ZPS Katarina Osolnik ... [et al.] ; urednika Matevž Harlander, Peter Kopač. Ljubljana : Združenje pnevmologov Slovenije, 2021. COBISS ID 49474307
 
Sorrentino, Sheila A.: Mosby's textbook for nursing assistants. 8th ed.. St. Louis : Mosby Elsevier, 2012. COBISS ID 132728835
 
Standard operating procedures : nursing in primary health care. Part 1 / [autori Dragana Galić ... [et al.]. Sarajevo : Fondacija Fami, 2019. COBISS ID 27540998
 
Temeljni pojmi in predlagano izrazoslovje v paliativni oskrbi / avtorji Maja Ebert Moltara ... [et al.] ; [glavna urednica Maja Ebert Moltara]. Ljubljana : Slovensko združenje paliativne in hospic oskrbe, 2020. COBISS ID 41302787
 
Woolnough, Helen M.: Mentoring in nursing and Healthcare : supporting career and personal development. Chichester : Wiley Blackwell, 2017. COBISS ID 123193603
 
Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji. Strokovni seminar, 30 , 2022, Bernardin: Sedacija - anestezija med endoskopskimi posegi : zbornik predavanj XXX. strokovnega seminarja Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji : Bernardin, 27. in 28. maj 2022. Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v endoskopiji in gastroenterologiji, 2022. COBISS ID 108385539
 
Znanstvena konferenca z mednarodno udeležbo s področja zdravstvenih in socialnih ved, 9 , 2019, Slovenj Gradec: Zdravje kot vseživljenjska in trajnostna vrednota : zbornik predavanj z recenzijo : proceedings of lectures with peer review. Slovenj Gradec : Fakulteta za zdravstvene in socialne vede = Faculty of Health and Social Sciences, 2019. COBISS ID 299852288

Komunikacija
 
Shirley: Communication & interpersonal skills in nursing. 3rd ed.. London ; Thousand Oaks (California) : Learning Matters, an imprint of SAGE Publications, Ltd. ; ; Sage Publications, Inc., 2015. - (Transforming nursing practice). COBISS ID 1024160982
 
Ginekologija
 
Duševno zdravje v obporodnem obdobju / [urednica Petra Jelenko Roth]. 2., posodobljena izd.. Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2022. COBISS ID 108476163
 
Miller, Lisa A.: Mosby's pocket guide to fetal monitoring : a multisciplinary approach. 7th ed.. Saint Louis, MO : Elsevier, 2013. COBISS ID 132673795
 
Rajgelj, Rozalija: Babice v Kranju in okoliških vaseh pred letom 1950. Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, 2021. COBISS ID 57592579

Javno zdravje
 
Dosežki v javnem zdravju v Sloveniji / [urednici Pia Vračko, Urška Kolar ; fotografije iStock ... et al.]. Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2021. COBISS ID 79361283
 
Duhovno spremljanje bolnikov v slovenskih bolnišnicah skozi čas / avtorji prispevkov Zvonka Zupanič Slavec ... [et al.]. Ljubljana : Medškofijski odbor za pastoralo zdravja, 2022. COBISS ID 105791747
 
Ermenc, Klara S.: Smernice za implementacijo in uporabo slovenskega ogrodja kvalifikacij in učnih izidov v praksi. 2. dopolnjena izd.. Ljubljana : Center RS za poklicno izobraževanje, 2016. COBISS ID 287387904
 
Health in Slovenia / [authors Sabina Bagar ... [et al.] ; editors Metka Zaletel ... [et al.] ; translation Mihaela Törnar]. Ljubljana : National Institute of Public Health, 2021. COBISS ID 67134467
 
Kakovost in varnost v zdravstvu : priročnik za zdravstvene delavce in sodelavce / [avtorji po abecednem vrstnem redu Jerneja Farkaš Lainščak COBISS ID 93571331 
 
Neenakosti v zdravju : izziv prihodnosti v medsektorskem povezovanju : (povzetek) / [urednice Mojca Gabrijelčič Blenkuš ... [et al.] ; avtorji Janja Turšič ... [et al.] ; piktogrami Marko Pogačnik]. Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2021. COBISS ID 72919299
 
Odgovorna strežba alkohola : priročnik za izobraževanje strežnega osebja / [urednice Sandra Radoš Krnel ... et al.]. Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017. COBISS ID 287746048
Različni vidiki prehranjevanja prebivalcev Slovenije : v starosti od 3 mesecev do 74 let / [avtorji Matej Gregorič ... [et al.] ; uvodna beseda Ada Hočevar Grom]. Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2019. COBISS ID 303249152
 
Slovenija. Ministrstvo za zdravje: Skupaj za družbo zdravja : resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025. Ljubljana : Ministrstvo za zdravje RS, 2018. COBISS ID 295021056
 
Torta za prostovoljce : prikaz prostovoljnega dela v zdravstvenem sistemu / [avtorji Zdenka Čebašek-Travnik ... [et al.] ; uredila Zdenka Čebašek-Travnik]. 1. izd.. Ljubljana : Zdravniška zbornica Slovenije, 2020. COBISS ID 34940675
 
Zdravje v Sloveniji / [avtorji Sabina Bagar ... [et al.] ; uredniki Metka Zaletel ... et al.]. Ljubljana : Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2021. COBISS ID 67095555
 
Zidar, Romana: Naš skupni dom : povezanost migracij in razvoja v Sloveniji. Ljubljana : Slovenska karitas, 2019. COBISS ID 299842048
 
Fizioterapija
 
Aktivnosti za preprečevanje kostno-mišičnih obolenj in psihosocialnih tveganj pri delu : učbenik / uredila Dorjana Zerbo Šporin. Koper : Založba Univerze na Primorskem, 2021. COBISS ID 76722947
 
Anthony's textbook of anatomy & physiology / [edited by] Gary A. Thibodeau, Kevin T. Patton. 18th ed.. St. Louis : Mosby, 2013. COBISS ID 132736771
 
Beckers, Dominiek: PNF in practice : an illustrated guide. 5th ed.. Berlin : Springer, 2021. COBISS ID 77301763
 
Brukner, Peter: Brukner & Khan's clinical sports medicine. Vol. 1, Injuries. 5th ed., [2nd reprint]. Sydney : McGraw-Hill, 2017. COBISS ID 5579185
 
Medicinske osnove kardiorespiratorne fizioterapije : univerzitetni učbenik / [avtorji Lea Andjelković ... et al.] ; uredila Iztok Potočnik, Vesna Novak-Jankovič. Ljubljana : Zdravstvena fakulteta ; Onkološki inštitut, 2019. COBISS ID 302773504
 
Netter's sports medicine / editors Christopher C. Madden... [et al.] ; illustrations by Frank H. Netter ; contributing illustrators, Carlos A.G. Machado... [et al.]. 2nd ed.. Philadelphia (PA) : Elsevier, 2018. COBISS ID 3938836
 
Physical therapies in sport and exercise / edited by Gregory S. Kolt, Lynn Snyder-Mackler, foreword by James R. Andrews. 2nd ed.. Edinburgh [etc.] : Elsevier Churchill Livingstone, 2007. COBISS ID 1024317742
 
Z znanstvenimi dokazi podprta nevrofizioterapija : [znanstvena monografija] / uredil Tine Kovačič. 1. izd.. Maribor : Alma Mater Europaea - Evropski center, Alma Mater Press, 2022. COBISS ID 100421891
 
Prva pomoč
 
Urgentni pacient - več kot samo zdravstvena obravnava : zbornik predavanj, Terme Čatež, 24. in 25. oktober 2019 / [urednici Vida Bračko, Tina Gros]. Ljubljana : Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v urgenci, 2019. COBISS ID 302101504
 
Bolezni dihal
 
Združenje pnevmologov Slovenije. Spomladanski strokovni sestanek, 2021, online: Spomladanski strokovni sestanek Združenja pnevmologov Slovenije : [online, 8. april 2021]. [Golnik] : Združenje pnevmologov Slovenije, 2021. COBISS ID 59239427
 
Bolezni prebavil
 
Košorok, Pavle: Koloproktološke bolezni : [priročnik za obravnavo koloproktoloških bolezni]. 1. izd.. Ljubljana : Iatros - dr. Košorok, 2019. COBISS ID 303244032
 
Etika
 
Lavrič, Andreja: Psihosocialna pomoč po nesrečah in drugih kriznih dogodkih : priročnik za vsakdanjo rabo. Ljubljana : Uprava RS za zaščito in reševanje, 2016. COBISS ID 284822528
 
Prlić, Nada: Etika u sestrinstvu : udžbenik za treći razred medicinske škole za zanimanje medicinska sestra opće njege / medicinski tehničar opće njege. Zagreb : Školska knjiga, 2014. COBISS ID 123215619
 
Gerontologija
 
Schraut, Veronika: Pflege heute : Geriatrische pflege. 1. Aufl.. München : Urban & Fischer, 2020. COBISS ID 123228931
 
Raziskovanje
 
Aveyard, Helen: A post-graduate's guide to doing a literature review in health and social care. 2nd ed.. London : Open University Press, 2021. COBISS ID 96420099
 
Aveyard, Helen: Doing a literature review in health and social care : a practical guide. 4th ed.. London ; New York : Open University Press, 2019. COBISS ID 30458115
 
Kalender Smajlović, Sedina: Predstavitev rezultatov razvojnega cilja : Uvajanje sodobnih metod poučevanja v procesu kliničnega usposabljanja študentov zdravstvene nege (OSCE, Peyton Four Step, metode vodene razprave) : Raziskovalno poročilo : Koncesijska pogodba št.: C3330-17-500125 o financiranju študijske dejavnosti in interesne dejavnosti študentov v obdobju 2021-2024. Jesenice. COBISS ID 128401411
 
Smernice za evalvacijo na daljavo : letno poročilo NAKVIS 2020 : zbornik razprav / [uredili Tatjana Horvat in Tatjana Debevec ; avtorji Tatjana Debevec ... [et al.] ; avtorji razprav Peter Purg ... [et al.] ; prevedla Polona Glavan]. Ljubljana : Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, 2021. COBISS ID 81100035
 
Informatika
 
Thede, Linda Q.: Informatics and nursing : competencies & applications. 3rd ed.. Philadelphia : Wolters Kluwer, 2010. COBISS ID 512064825