27/01/2023

Študentje FT vabljeni k sodelovanju pri projektu - plačano raziskovalno delo

Univerza v Mariboru, Fakulteta za organizacijske vede v sodelovanju s partnerjem iz negospodarstva -  DRUŠTVOM ŠOLA ZDRAVJA, razpisuje v okviru programa »Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023« plačano raziskovalno delo za enega študenta Fakultete za zdravstvo Angele Boškin - študijski program Fizioterapija

 
Od študentov pričakujejo samoiniciativnost, pripravljenost na timsko delo, osnovne analitske sposobnosti, ter pripravljenost na učenje in delo. Izbranim študentom lahko takšna praksa pomeni bogato izkušnjo in prispeva k njihovemu osebnostnemu in siceršnjemu napredku in jim olajša iskanje zaposlitve.

Za študente je predviden postopek izbora sodelovanja na projektu. Vabljeni k izpolnitvi prijave in kandiranju za sodelovanje pri plačanem raziskovalnem delu. Prijavnico najdete spodaj v prilogi.
 
Predvidena denarna spodbuda študentu: 7,40 EUR bruto/uro, predvideno 70  ur skozi celotno trajanje projekta. Študent mora pred začetkom dela zagotoviti, da si pri pooblaščeni organizaciji, ki posreduje začasna in občasna dela za dijake in študente (študentski servis), še pred začetkom dela (to je pred 1. 2. 2023) pridobi študentsko napotnico izstavljeno na ime naročnika (Univerza v Mariboru). Prijava je popolna, če vsebuje izpolnjene vse podatke iz prijavnice, ki je priložena vabilu, potrdilo o vpisu v študijski program ter podana ustrezna izjava o varstvu odsebnih podatkih s čimer študent tudi potrjuje, da je prejel ustrezno obvestilo po 13. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).
 
Izpolnjeno prijavnico (v prilogi) z vsemi prilogami pošljite po elektronski pošti z zadevo »PDŠ 2022 – prijava FOV_B1« na naslov: projektna.fov@um.si do vključno 1. 2. 2023.

 

 
 
Lepo povabljeni k sodelovanju.
 
 
Na več informacij smo vam na voljo na tel št: 04 5869368.