07/03/2023

Ocena pojavnosti depresije, tesnobe in stresa med oskrbovanci in zaposlenimi v zdravstveni negi v dveh domovih za starejše na gorenjskem v času epidemije COVID-19 – študija primera

Zagovor magistrskega dela z naslovom Ocena pojavnosti depresije, tesnobe in stresa med oskrbovanci in zaposlenimi v zdravstveni negi v dveh domovih za starejše na gorenjskem v času epidemije COVID-19 – študija primera, kandidatke Vande Cerar bo potekal dne 7. 3. 2023 ob 15. uri na daljavo preko Zoom aplikacije.Komisija za zagovor magistrskega dela: 

doc. dr. Radojka Kobentar                  predsednica
doc. dr. Branko Bregar                        mentor
doc. dr. Helena Jeriček Klanšček       članica

Povezava za pridružitev je: https://zoom.us/j/7882148103?pwd=cFpRaGMvOVFPVy8xL25ZSGYweW9FZz09

Geslo: 123456Referat za študijske in študentske zadeve