30/03/2023

OBJAVE NAŠIH SODELAVCEV

Red. prof. Brigita Skela Savič, znan. svet. je v okviru projekta ProCare - Hospitals and faculties together for prosperous and scientific based healthcare vodila izvedbo mednarodne raziskave RN4CAST v Sloveniji.

Veseli smo, da vas lahko obvestimo o objavi rezultatov raziskave v prispevku v reviji Zdravstveno varstvo: Patient Outcomes and Hospital Nurses’ Workload: A Cross-Sectional Observational Study in Slovenian Hospitals Using the RN4CAST Survey (sciendo.com).
 
Poleg objave v reviji s faktorjem vpliva, so bili rezultati raziskave objavljeni tudi v okviru doktorske teme: Razlogi za zapuščanje poklica med medicinskimi sestrami v bolnišnicah | Obzornik zdravstvene nege (zbornica-zveza.si), ter v reviji Obzornik zdravstvene nege: