16/05/2023

Javno mnenje o medicinskih sestrah - eksplorativna raziskava

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Javno mnenje o medicinskih sestrah - eksplorativna raziskava, kandidatke Mirijam Korošec, bo potekal v torek, 16. 5. 2023, ob 11:00 uri, na daljavo preko Zoom aplikacije. 


Komisija za zagovor diplomskega dela:

doc. dr. Katja Pesjak                           predsednica
doc. dr. Sanela Pivač                           mentorica
prof. dr. Brigita Skela Savič, znan. svet.   somentorica
doc. dr. Mojca Dobnik                           članica


Geslo: 123456

Referat za študijske in študentske zadeve