31/05/2023

Samoocena usposobljenosti in varnosti zaposlenih v zdravstveni negi pred nasilnim vedenjem pacientov na področju psihiatrije - eksplorativna raziskava

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Zdravstvena nega z naslovom Samoocena usposobljenosti in varnosti zaposlenih v zdravstveni negi pred nasilnim vedenjem pacientov na področju psihiatrije - eksplorativna raziskava, kandidatke Merime Ameti, bo potekal v sredo, 31. 5. 2023, ob 16:00 uri, na daljavo preko Zoom aplikacije. 


Komisija za zagovor diplomskega dela:

doc. dr. Radojka Kobentar              predsednica
doc. dr. Branko Bregar                      mentor
dr. Jožica Peterka Novak, viš. pred.    somentorica
prof. dr. Vesna Švab                      članica

Geslo: 123456


Referat za študijske in študentske zadeve