07/07/2023

Šola za klinične mentorje začetnike

 

 

Izvedli smo    

Šolo za klinične mentorje začetnike
(15. september 2023, Študijsko središče Ljubljana)

Dogodek je bil namenjen mentorjem začetnikom iz učnih baz Fakultete za zdravstvo Angele Boškin.

PROGRAM

9:15 – 9:20 Prijava udeležencev
9:20 – 9:25 Uvodni pozdrav
 

I SKLOP - PREDAVANJA

 9:25 –   9:45  Mentorska vloga v kliničnem okolju 
 9:45 – 10:05 Ocenjevanje študentov na kliničnem usposabljanju 
10:05 – 10:25 Dokumentacija na kliničnem usposabljanju 
10:25 – 10:45 Individualno delo študenta  
10:45 – 11:05 Razprava

11:05 – 11:20 Odmor

II SKLOP – DELAVNICE 

11:20 – 11:40 Delo v dveh skupinah 
11:40 – 11:55 Poročanje skupin 
11:55 – 12.15  Razprava in zaključki