07/07/2023

17. šola za klinične mentorje

 

Izvedli smo

17. šolo za klinične mentorje,

z naslovom:

MEDPROFESIONALNO SODELOVANJE NA PODROČJU ZDRAVSTVA Z INTEGRACIJO MULTIKULTURALIZMA,

ki je bila dne 13. 10. 2023 v Kolpernu na Stari Savi, na Jesenicah

17. šola za klinične mentorje je bila namenjena kliničnim mentorjem Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB).

PROGRAM

8:30 – 9:00 Prijava udeležencev
9:00 – 9:10 Uvodni nagovor dekanje FZAB, doc. dr. Sanele Pivač


I SKLOP - PREDAVANJA

Moderatorki: Marta Smodiš, mag. zdr. neg., spec. manag., viš. pred., Mateja Bahun, prof. zdr. vzg., mag. zdr. neg., viš. pred.

9.10 – 9.55      Slepe pege pri mentoriranju kulturno raznolikih študentov – dr. Helena Kristina Halbwachs
9.55  – 10.00   Razprava
10.00 – 10.45  Elementi medpoklicnega sodelovanja in izobraževanja – mag. Jožica Ramšak Pajk, prof. zdr. vzg., viš. pred.
10.45 – 10.50  Razprava

10.50 – 11.30  Odmor 

II SKLOP – POGLEDI IZ KLINIČNIH OKOLIJ

Moderatorki: dr. Monika Zadnikar, viš. pred., mag. Jožica Ramšak Pajk, prof. zdr. vzg., viš. pred.

11.30 – 11.45  Izzivi medprofesionalnega sodelovanja v kliničnem okolju – Sara Zupančič, dipl. m. s., Anja Novak, dipl. m. s., Alenka Bijol, dipl. m. s., univ. dipl. soc. - Splošna bolnišnica Jesenice
11.45 – 12.00  Kulturne kompetence – pogled študentk zdravstvene nege - Miladinka Matković, viš. med. ses., univ. dipl. kult. - Onkološki inštitut Ljubljana 
12.00 – 12.15  Izzivi zdravstvenih delavcev pri obravnavi migrantov - Slađana Božić, dipl. fiziot., mag. org., strok. sod. - ZD Ljubljana, Center
12.15 – 12.30 Izzivi multikulturnosti pri fizioterapevtskemu delu, Barbara Ban, dipl. fiziot. -  Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
12:30 – 12:45  Izkušnje študentov FZAB  – Študentski svet FZAB
12.45 – 12.50  Razprava

12.50               Podelitev priznanj Naj mentorjem za študijsko leto 2022/2023

 

Naj mentorji 2022/2023 so

 Asja Pleterski, dipl. fiziot.,  ZD Vič
Teja Fabijan, dipl. fiziot., mag. prom. zdr.,  ZD Kranj 
Ksenija Šmid, dipl. m. s., Splošna bolnišnica Jesenice
Golc Primož, dipl. zn., ZD Jesenice

ISKRENE ČESTITKE!