07/07/2023

17. šola za klinične mentorje

 

Vabimo vas na 

17. šolo za klinične mentorje,

z naslovom:

MEDPROFESIONALNO SODELOVANJE NA PODROČJU ZDRAVSTVA Z INTEGRACIJO MULTIKULTURALIZMA,

ki bo dne 13. 10. 2023 v Kolpernu na Stari Savi, na Jesenicah

17. šola za klinične mentorje je namenjena kliničnim mentorjem Fakultete za zdravstvo Angele Boškin (FZAB).

PROGRAM

8:30 – 9:00 Prijava udeležencev
9:00 – 9:10 Uvodni nagovor dekanje FZAB, doc. dr. Sanele Pivač


I SKLOP - PREDAVANJA

Moderatorki: Marta Smodiš, mag. zdr. neg., spec. manag., viš. pred., Mateja Bahun, prof. zdr. vzg., mag. zdr. neg., viš. pred.

9.10 – 9.55      Slepe pege pri mentoriranju kulturno raznolikih študentov – dr. Helena Kristina Halbwachs
9.55  – 10.00   Razprava
10.00 – 10.45  Elementi medpoklicnega sodelovanja in izobraževanja – mag. Jožica Ramšak Pajk, prof. zdr. vzg., viš. pred.
10.45 – 10.50  Razprava

10.50 – 11.30  Odmor 

II SKLOP – POGLEDI IZ KLINIČNIH OKOLIJ

Moderatorki: dr. Monika Zadnikar, viš. pred., mag. Jožica Ramšak Pajk, prof. zdr. vzg., viš. pred.

11.30 – 11.45  Izzivi medprofesionalnega sodelovanja v kliničnem okolju – Sara Zupančič, dipl. m. s., Anja Novak, dipl. m. s., Alenka Bijol, dipl. m. s., univ. dipl. soc. - Splošna bolnišnica Jesenice
11.45 – 12.00  Kulturne kompetence – pogled študentk zdravstvene nege - Miladinka Matković, viš. med. ses., univ. dipl. kult. - Onkološki inštitut Ljubljana 
12.00 – 12.15  Izzivi zdravstvenih delavcev pri obravnavi migrantov - Slađana Božić, dipl. fiziot., mag. org., strok. sod. - ZD Ljubljana, Center
12.15 – 12.30 Izzivi multikulturnosti pri fizioterapevtskemu delu, Barbara Ban, dipl. fiziot. -  Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik
12:30 – 12:45  Izkušnje študentov FZAB  – Študentski svet FZAB
12.45 – 12.50  Razprava

12.50               Podelitev priznanj Naj mentorjem za študijsko leto 2022/2023

 

Prosimo vas, da se na dogodek prijavite prek SPLETNE PRIJAVNICE. Udeležba je brezplačna, število mest pa je omejeno. Za več informacij smo vam na voljo na center@fzab.si ali 04 5869 368.

Vljudno vabljeni,

                                                                                                doc. dr. Sanela Pivač
                                                                                                         Dekanja

 

 

PRIJAVNICA