22/08/2023

Telesna dejavnost in duševno zdravje mladostnikov v času COVID-19 – eksplorativna raziskava

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Promocija zdravja z naslovom Telesna dejavnost in duševno zdravje mladostnikov v času COVID-19 – eksplorativna raziskava, kandidatke Teje Fabijan, bo potekal v torek, 22. 8. 2023, ob 13:00 uri, na daljavo preko aplikacije Zoom. 


Komisija za zagovor diplomskega dela:

izr. prof. dr. Mirna Macur                 predsednica
doc. dr. Helena Jeriček Klanšček    mentorica
doc. dr. Sanela Pivač                 članica

Geslo: 123456


Referat za študijske in študentske zadeve