27/07/2023

Občutek osamljenosti, socialna podpora in duševno zdravje mladostnikov v času pandemije COVID-19

Zagovor magistrskega dela na študijskem programu druge stopnje Promocija zdravja z naslovom Občutek osamljenosti, socialna podpora in duševno zdravje mladostnikov v času pandemije COVID-19, kandidatke Žive Zdolšek Sluga, bo potekal v četrtek, 27. 7. 2023 ob 13:00 uri, na daljavo, preko ZOOM aplikacije. 

Komisija za zagovor diplomskega dela:
doc. dr. Sedina Kalender Smajlović predsednica
doc. dr. Helena Jeriček Klanšček mentorica
izr. prof. dr. Bojana Lobe somentorica
doc. dr. Tina Bregant članica
 
Geslo: 123456
 
Referat za študijske in študentske zadeve