13/09/2023

Uporaba sodobne tehnologije za spremljanje vrednosti glukoze pri sladkorni bolezni

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Uporaba sodobne tehnologije za spremljanje vrednosti glukoze pri sladkorni bolezni, kandidatke Tine Smrkolj, bo potekal v sredo, 13. 9. 2023 ob 17:00 uri, na daljavo preko ZOOM aplikacije

Komisija za zagovor diplomskega dela:
 
Predsednica: Katja Vrankar, pred.
Mentorica: Mateja Bahun, viš. pred.
Članica: doc. dr. Irena Grmek Košnik 
  
 
Referat za študijske in študentske zadeve