13/09/2023

Bolezni mišično - skeletnega sistema povezane z dolgotrajnim sedenjem na delovnem mestu – pregled literature

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Fizioterapije z naslovom z naslovom Bolezni mišično - skeletnega sistema povezane z dolgotrajnim sedenjem na delovnem mestu – pregled literature, kandidatke Tine Tominc, bo potekala v sredo, 13. 9. 2023 ob 11:00 uri, na daljavo preko ZOOM aplikacije.

 
Komisija za zagovor diplomskega dela:
 
Predsednica: doc. dr. Katja Pesjak
Mentorica: Mateja Bahun, viš. pred.
Recenzentka: Andrea Backović Juričan, viš. pred.
 
 
Referat za študijske in študentske zadeve