05/09/2023

Aktivnosti medicinskih sester za preprečevanje otroških nalezljivih bolezni

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom Aktivnosti medicinskih sester za preprečevanje otroških nalezljivih bolezni, kandidatke Lejle Alagić, bo potekal v torek, 5. 9. 2023 ob 14:00 uri, na daljavo, preko ZOOM aplikacije.  

Komisija za zagovor diplomskega dela:
Anita Prelec, MSc (UK), viš. pred. predsednica
Milinka Petrovič, pred. mentorica
mag. Erika Povšnar, viš. pred. članica
 
 
Referat za študijske in študentske zadeve