07/09/2023

Ocena tveganj v zdravstveni negi za upad sposobnosti samooskrbe starejše osebe v institucionalnem varstvu

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega z naslovom z naslovom Ocena tveganj v zdravstveni negi za upad sposobnosti samooskrbe starejše osebe v institucionalnem varstvu, kandidatke Mateje Zorman, bo potekal v četrtek, 7. 9. 2023 ob 11:00 uri, na daljavo preko ZOOM aplikacije.

 
Komisija za zagovor diplomskega dela:
 
Predsednica: doc. dr. Sedina Kalender Smajlović
Mentorica: doc. dr. Radojka Kobentar
Članica: Mateja Bahun, viš. pred.
  
 
Referat za študijske in študentske zadeve