13/09/2023

Uporaba dinamičnih testov za ravnotežje pri odrasli populaciji – pregled literature

 Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Fizioterapija z naslovom z naslovom Uporaba dinamičnih testov za ravnotežje pri odrasli populaciji – pregled literature, kandidatke Špele Zupančič, bo potekal v sredo, 13. 9. 2023 ob 12:00 uri, na daljavo preko ZOOM aplikacije.

 
Komisija za zagovor diplomskega dela:
 
Predsednica: Andrea Backović Juričan, viš. pred.
Mentorica: Blanka Koščak Tivadar, viš. pred.
Članica: izr. prof. dr. Mirna Macur
 
 
Referat za študijske in študentske zadeve