11/09/2023

Primerjava rehabilitacijskih protokolov po poškodbah kit upogibalk prstov roke – pregled literature

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Fizioterapija z naslovom z naslovom Primerjava rehabilitacijskih protokolov po poškodbah kit upogibalk prstov roke – pregled literature, kandidata Miloša Topića, bo potekal v ponedeljek, 11. 9. 2023 ob 11:00 uri, na daljavo preko ZOOM aplikacije.

 
Komisija za zagovor diplomskega dela:
 
Predsednica: doc. dr. Katja Pesjak
Mentorica: dr. Maja Frangež, pred.
Članica: Mateja Bahun, viš. pred.
 
 
Referat za študijske in študentske zadeve