11/09/2023

Fizioterapevtska obravnava kalcinirajočega tendinitisa rame pri delovno aktivni populaciji – pregled literature

Zagovor diplomskega dela na študijskem programu prve stopnje Fizioterapija z naslovom z naslovom Fizioterapevtska obravnava kalcinirajočega tendinitisa rame pri delovno aktivni populaciji – pregled literature, kandidatke Maje Berlec, bo potekal v ponedeljek, 11. 9. 2023 ob 10:00 uri, na daljavo preko ZOOM aplikacije.

 
Komisija za zagovor diplomskega dela:
 
Predsednica: dr. Zadnikar, viš. pred.
Mentorica: doc. dr. Katja Pesjak
Somentorica: Slađana Božić, strok. sod.
Članica: Blanka Koščak Tivadar, viš. pred.
 
 
Referat za študijske in študentske zadeve